2018 var ett kongressår för Fastighets

Fotograf: Janne Sparrman

Verksamhetsberättelse

Fastighetsanställdas Förbunds verksamhetsberättelse och årsredovisning fastställs av förbundsstyrelsen. 

Bli medlem i Fastighets

Granskad: