GDPR - studier

Information om behandling av personuppgifter i samband med kurser och konferenser

Fastighetsanställdas Förbund ("Fastighets", "vi", "oss") är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som framgår av denna information. Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför och med vilken laglig grund

Administration av kurser eller konferenser

För att administrera ditt deltagande i kurser och konferenser behandlar vi dina personuppgifter. Administrationen består av hantering av ansökningar, deltagarurval, bekräftelseutskick och, i förekommande fall, hantering av reservlistor. Vi behandlar bland annat uppgift om ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter och adress. Behandlingen grundar sig på den förpliktelse som Fastighets har gentemot sina medlemmar enligt medlemsavtalet, alternativt ett berättigat intresse att behandla sådana uppgifter när det gäller personer som inte är medlemmar, för att kunna administrera kursen eller konferensen.

I vissa fall behöver vi behandla personuppgifter om matallergier, funktionshinder eller annan uppgift om hälsa (känsliga personuppgifter), för att vi ska kunna erbjuda anpassade boendemöjligheter, specialkost och/eller särskilda hjälpmedel till dig.

Varifrån vi samlar in personuppgifter om dig

Dig själv

Om du är medlem i Fastighets har vi tidigare samlat in uppgifter från dig. Om du behöver anmäla hälsouppgifter för ditt deltagande i kurser och konferenser samlar vi in uppgifterna direkt från dig.

Mottagare vi delar dina uppgifter med

Kursgård, konferenscenter, hotell eller liknande samt kurshandledare

I förekommande fall kan vi behöva överföra uppgift om ditt namn, dina kontaktuppgifter, dina hälsouppgifter och/eller kostavvikelser till den kursgård, konferenscenter, hotell eller liknande där kursen eller konferensen kommer att hållas samt till kurshandledaren. Ett utlämnande av dina hälsouppgifter och/eller kostavvikelser grundar sig då på ditt uttryckliga samtycke.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter anlitar vi i vissa fall tjänsteleverantörer. Leverantörerna behandlar personuppgifterna på vårt uppdrag och får endast behandla uppgifterna enligt våra instruktioner. De får inte använda dina uppgifter för egna ändamål och är skyldiga att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar uppgift om att du har deltagit på kursen eller konferensen tillsvidare. Dina hälsouppgifter raderar vi direkt efter kursen. Om du önskar, och samtycker till det, kan vi spara dina hälsouppgifter under längre tid. Detta för att du ska slippa anmäla dem för varje kurs eller konferens. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. De övriga personuppgifterna som behandlas för att administrera kurser och konferenser sparas så länge du är medlem. Detta då det är uppgifter som behandlas för att administrera ditt medlemskap i Fastighets.

Vi säkerställer att kursgården, konferenscentret, hotellet eller liknande raderar dina uppgifter senast tre månader efter att kursen eller konferensen avslutats.

Uppdaterad: