Utökning av tjänst

Här finns blanketten för att begära utökning av tjänst.

Klicka på den röda raden under.

Skriv ut tre ex, fyll i blanketten och ge ett ex till arbetsgivaren, skicka ett ext till Fastighets regionkontor och behåll ett själv.

Utökning av tjänst, blanketten

Fastighets regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: