Regioner

Fastighets är indelad i fem regioner.

Varje region har ett kontor som sköter administration och ger stöd till branschavdelningarna.

Här ser du vilken region du ska kontakta. Klicka på din del av kartan.

Region Syd Region Väst Region Tvärs Region ost Region Nord

Bli medlem i Fastighets