Sätt fart på Sverige

6F har startat kampanjen "Sätt fart på Sverige". Vi är fem LO-förbund som vill se en mer aktiv investeringspolitik för att råda bot på brister i järnvägsunderhållet och den skriande bostadsbristen.

Inriktningen på regeringens vårbudget är bra. Men det krävs större insatser i den kommande höstbudgeten. Behoven av både underhåll och nyinvesteringar inom järnvägen och den alarmerande bostadsbristen kräver åtgärder av en annan omfattning än det som regeringen aviserat hittills. Den uppfattningen delas även av svenska folket.

6F gav Sifo i uppdrag att kartlägga svenska folkets uppfattningar om regeringens satsningar på järnväg och bostäder. Undersökningen är gjord efter att regeringen aviserade sina satsningar. Resultatet är tydligt.

Endast 2 av 10 väljare anser att regeringen satsar tillräckligt på järnvägen. Hela 66 procent svarar nej på frågan om det satsas tillräckligt på järnvägen. Bland S-väljare är missnöjet ännu större, 70 procent svarar nej. MP-väljare är aningen nöjdare där 63 procent svarar nej.

Mönstret är det samma när frågor ställs om bostadssatsningar. Även om svenska folket är något mer missnöjda med regeringens järnvägssatsningar svarar 63 procent att regeringen inte satsar tillräckligt på att bygga nya bostäder.

– Regeringen satsar inte tillräckligt på järnväg och bostäder. Det krävs mer investeringar. Det är fullt möjligt att börja nu. Att investera för framtiden minskar arbetslösheten såväl i dag som i morgon. Det underlättar för människor att ta sig till jobbet, säger förbundsordföranden inom 6F i en gemensam kommentar och fortsätter:

– Sverige har stora problem med en infrastruktur som inte fungerar och en stor bostadsbrist. Stora problem kräver stora lösningar. Det är hög tid att tänka större.

Läs debattartikel publicerad i Dagens Arena.

Om kampanjen "Sätt fart på Sverige"

Ovanstående trycksaker och material finns hos de facklig-politiska ansvariga, behöver du material till någon aktivitet som anknyter till kampanjen, kontakta därför den ansvariga i den region/distrikt som avses för att få materialet.

Till de fackligt-politiskt ansvariga i din närhet

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: