Kongress

Kongressen är förbundets högst beslutande organ.

Fastighetsanställdas Förbund har kongress vart fjärde år. 

Förbundets kongress hölls i Stockholm 25-27 maj 2018.

Mer om kongressen 2018

 

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: