Kongress

Kongressen är förbundets högst beslutande organ.

Fastighetsanställdas Förbund har kongress vart fjärde år. 

Förbundets kongress hålls i Stockholm 6-8 maj 2022.

Mer om kongressen 2022

 

Bli medlem i Fastighets

Granskad: