Kongress

Kongressen är förbundets högst beslutande organ.

Fastighetsanställdas Förbund har kongress vart fjärde år. 

Förbundets nästa kongress ska hållas i Stockholm 25-27 maj 2018.

Val av ombud sker vid avdelningarnas årsmöten i februari 2018.
Förbundet har 121 avdelningar. De väljer var sitt ombud.

12 oktober 2017 är senaste dag som motioner till kongressen ska vara inlämnade till regionerna.
31 oktober 2017 är sista dagen för när motioner ska vara inne till förbundskontoret.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad:
Kategorier: