Fotograf: Anna Ledin Wirén

Vi är Fastighetsanställdas Förbund

Vi är alla medlemmar som arbetar som del- och heltidsanställda.
Vi är fastighetsarbetare vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag.
Vi är städare och fastighetsskötare anställda i entreprenadföretag och i egen regi.
Vi är fönsterputsare och Folkets Hus-personal.

I Fastighets finns också yrken som områdes- och kvartersvärdar, elektriker, ismaskinsförare, rörläggare, vvs-arbetare och sanerare.

I Fastighets står vi tillsammans för att möta arbetsgivarnas krav. När vi är fler blir vi starkare tillsammans och kan få en bättre löneutveckling.

Att bli medlem är den rätta början i våra branscher.

Vårt förbund är indelat i olika organisatoriska enheter. I alla beslutande instanser i Fastighets är det alltid en majoritet av yrkesverksamma medlemmar.

Förbundets 120 avdelningar är grunden för demokratin i organisationen. Där börjar den fackliga verksamheten. Alla avdelningar skickar ombud till det förbundsmötet som hålls varje år. Förbundsmötet fastställer verksamhetsplaner och granskar förbundsstyrelsens arbete.

Avdelningarna ger fler möjligheter för medlemmarna att mötas. Där finns medlemmens direkta påverkan på hur förbundet ska utvecklas och vad som medlemskapet i förbundet ska betyda. Alla avdelningar ska kalla till medlemsmöten.

Förbundets klubbar arbetar via avdelningarna för att ha inflytande i förbundet.

Fem regionkontor sköter administration och ger stöd till avdelningarna.

Förbundsstyrelsen valdes av kongressen i november 2014 och består av nio ordinarie ledamöter och sex suppleanter.

På förbundskontoret finns förbundsledningen och verksamhetsansvariga ombudsmän. Förbundskontoret ligger i Stockholm. Förbundets administration, sköts av 6Fs gemensamma bolag Fasab.


 

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: