LOs hemsida, skogsröjning

LO

LO är en federation för 14 fackförbund. Fastighetsanställdas Förbund är en av medlemsförbunden i LO.

 I facket jobbar vi tillsammans för ett bättre arbetsliv. Vi förhandlar med arbetsgivarna om löner, arbetsmiljö och arbetstider. Tillsammans jobbar vi för ett bättre arbetsliv. LOs fackförbund har omkring 1,5 miljoner medlemmar som finns på de flesta arbetsplatserna i landet.

LOs hemsida

LOs övriga medlemsförbund

LOs idé

LO-förbundens medlemmar är bärare av en idé, en tanke om att det lönar sig att driva frågor tillsammans. Att vara med i facket ger trygghet och gemensam styrka att med andra påverka arbetslivet och samhället.
Idén om att agera kollektivt handlar om att förbättra för alla.
Det främsta verktyg är kollektivavtalet. I samordnade löneförhandlingar lägger vi fram gemensamma avtalskrav för reallöneutveckling, ökad sysselsättning och jämställda löner.
LO är en demokratisk feministisk organisation. Solidaritet och jämlikhet är ord som betyder mycket för oss.
En del säger att ensam är stark, och visst kan det vara så, men om en människa är stark, vad är då inte många tillsammans?

Facket och politiken

Genom att engagera oss fackligt och politiskt kan vi på allvar förändra vardagen. Det gäller tryggheten på jobbet och kvalitén i skolan, barnomsorgen, sjukvården, äldreomsorgen, a-kassan, sjukförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken.
Politiska beslut påverkar dagligen LO-medlemmarnas livssituation. Det är därför nödvändigt att utöver kollektivavtalsförhandlingar med arbetsgivarna även påverka de politiska besluten i riksdag, kommun och landsting och på EU-nivå.
LO samverkar med Socialdemokraterna då vi delar samma grundvärderingar. Historiskt sett har samverkan varit mycket framgångsrik. Tryggheten på jobben med den starka arbetsrätten är ett viktigt resultat. SSU, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, är LOs och Socialdemokraternas gemensamma politiska ungdomsorganisation.
LO ger ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna om 6 miljoner kronor årligen. Detta motsvarar 4 kronor per medlem och år. Det är LO-kongressen som fattat beslut om att LO ska samverka med Socialdemokraterna.


Organisation


Kongressen är LOs högsta beslutande organ och sammanträder vart fjärde år. En styrelsen utses av kongressen med representanter från förbunden. Styrelsen sammanträder två gånger i månaden. LOs ledning utses också av kongressen och består av fyra personer; ordförande, förste och andre vice ordförande och avtalssekreterare. Nästa LO-kongress blir i juni 2016.
LOs centrala kansli ligger i Stockholm. Här jobbar 100 anställda med opinionsbildning, organisationsfrågor och utredningsarbete. Fokus är kollektivavtalens innehåll, pensioner, avtalsförsäkringar, välfärdsfrågor, ekonomisk politik, fackligt arbete, kursverksamhet och internationellt fackligt arbete.
LO är organiserat i 11 regionala distrikt och i cirka 150 lokala LO-fack i kommunerna. Deras uppgift är att organisera den fackliga och politiska samverkan, driva arbetsmarknadspolitiska frågor samt att arbeta med ungdoms- och skolverksamhet på lokal och regional nivå.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: