Sociala Dialogen

Förbundet är aktiv i Sociala Dialogen inom EU för städbranschen

I arbetet med Sociala Dialogen ingår att påverka EU-kommissionens direktiv för att göra städbranschen tryggare och säkrare. Fackförbund och arbetsgivarorganisationer försöker, i trepartssamtal med EU-Kommissionen, hitta gemensamma lösningar som gagnar branschen.

Normalt sammanträder Sociala Dialogen för städbranschen tre gånger per år.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: