Placering på kongressen 2014

Förbundet möts

Fastighets har olika forum för möten.

Kongressen, som är det högst beslutande organet, möts var fjärde år. Däremellan har Fastighets förbundsmöten.

Fastighets har också avtalsråd inför förhandlingar om nya kollektivavtal.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad:
Kategorier: