Placering på kongressen 2014

Förbundet möts

Fastighets har olika forum för möten.

Kongressen, som är det högst beslutande organet, möts var fjärde år. Nästa kongress hålls i Stockholm 25-27 maj 2018. Däremellan har Fastighets förbundsmöten.

Fastighets har också avtalsråd inför förhandlingar om nya kollektivavtal.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad:
Kategorier: