Avtalsråd

Utöver avdelningens ombud kallas företagsklubbar och arbetsplatsombud till regionala avtalsråd.

För avtal som är gemensamma med andra LO förbund kan förbundsstyrelsen besluta om annan ordning.

Förbundsmötet utgör centralt avtalsråd. Avtalsrådet behandlar inkomna yrkanden.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: