Fotograf: Anna Ledin Wirén

Fackliga studier

Den som har bra kunskaper har lättare att känna sig delaktig, i jobbet, i miljön eller i vardagslivet. Kunskap gör det lättare att förändra.

Information om studieverksamheten (publicerat 2023-10-30).

För medlems- eller styrelseutbildning, kontakta din studieombudsman i regionen.

För utbildningar genom LO, följ informationen som finns i ansökan för respektive utbildning.

För studier 2024 kommer datum att publiceras vid ett senare tillfälle.

Varför studier?

Medlemsbildningen i Fastighets är idén om fritt kunskapssökande som ger Fastighets medlemmar mod och kunskap att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i arbetslivet och samhället som helhet.

Vi tror på medlemsbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och att en annan värld är möjlig.

Kunskap är makt är ett talesätt som är sant om man gör tillägget om och när den används. Som facklig organisation har vi två saker som avgör hur framgångsrika vi blir. Det ena är organisationsgraden och att vi är någorlunda eniga i våra krav. Det andra är vår gemensamma kunskap och de färdigheter vi tillsammans har för att driva våra krav.

Det här visste medlemmarna i den unga fackföreningsrörelsen och det vet vi än idag. Men genom olika kampanjer och medias tryck verkar det ibland som om några tvivlar. Detta kommer på sikt att skada vår möjlighet att nå framgångar. Vi måste återta initiativet från högerkrafterna och åter i detta land prata om rättvisa, solidaritet, jämlikhet och minskade klyftor.

För att vi ska klara det behövs kunskap. För att få det måste vi mötas och diskutera gemensamma problem och tillsammans flytta fram våra positioner. Det är vi i vår fackförening som får den att växa sig ännu starkare med mer kunskap.

Vi kan aldrig bli för många som är med och lär sig. Kunskap gör oss som organisation starkare och du som deltagare får kunskap och insikt för din vardag.

Som medlem och förtroendevald kan du delta i studier i Fastighetsanställdas Förbunds regi utan att det kostar dig något. Du har rätt att göra det på arbetstid.

Varmt välkommen till vår studieverksamhet!

Sanna Wallin, studieansvarig

Fastighets kurser

Fastighetsanställdas Förbunds egna kurser hittar du här:

Medlemsutbildningar

Utbildningar för förtroendevalda

Utbildningar för skyddsombud

Studieprogram Region Ost

Studieprogram Region Syd

I LOs kurskatalog finns det allmänna utbildningar som är öppna för alla medlemmar i Fastighetsanställdas Förbund. Där finns även utbildningar för den som vill ha lite mer på fötterna som förtroendevald.

Är ni ett gäng på jobbet eller på din ort som vill lära er något speciellt, kan regionkontoret hjälpa till och ordna det.

Fastighets regioner ordnar ibland egna utbildningar.

LO:s kurskatalog

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: