Damm, Dust, El polvo, Pył, Пыль

Damm på arbetsplatsen? Här finns informationen för dig.
Пыль на рабочем месте? Вот информация для Вас.
Dust in the workplace? Here is the information for you.
El polvo en el lugar de trabajo? Aquí está la información para usted.
Pył w miejscu pracy? Oto informacje dla Ciebie.

Förbunden inom 6F har gjort en informationsbroschyr om damm för anställda som arbetar på, eller i anslutning till, byggarbetsplatser.

Broschyrerna finns här. De är i pdf-format. Informationen finns även på ryska, engelska, spanska och polska. Det går bra att skriva ut och sprida kunskapen på din arbetsplats.

Dammbroschyr på svenska

Пыль Брошюра на русском

Dust brochure in English

Folleto de polvo en español

Broszura Pył w języku hiszpańskim

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: