GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning GDPR (General
Data Protection Regulation). Den ersätter personuppgiftslagen och är tänkt att stärka integritetsskyddet för alla medborgare i EU.

Här har vi samlat dokument och policys som handlar om hur vi hanterar personuppgifter.

Fastighetsanställdas Förbunds utsedda dataskyddsombud är:
Tobias Granlund
E-post: dataskydd@fasab6f.se
Tfn: 010-483 55 00

 

Granskad: