GDPR

Vi på Fastighetsanställdas Förbund värnar om din personliga integritet och arbetar för att du tryggt kan lämna dina uppgifter till oss. I dokumenten beskriver vi våra åtagande i egenskap av personuppgiftsansvarig, enligt de krav som ställs i dataskyddsförordningen (GDPR)

Här har vi samlat dokument och policys som handlar om hur vi hanterar personuppgifter.

Fastighetsanställdas Förbunds utsedda dataskyddsombud är:
Tobias Granlund
E-post: dataskydd@fasab6f.se
Tfn: 010-483 55 00

De personuppgifter vi behandlar inhämtas huvudsakligen från dig i samband med ditt inträde och därefter genom det fortlöpande medlemskapet. Du har själv möjlighet att gå in och uppdatera dina kontaktuppgifter genom att logga in på Mina sidor.

Granskad: