Fotograf: Anna Ledin Wirén

Studier för skyddsombud

Har du bra kunskaper är det lättare att känna sig delaktig.

I jobbet, i miljön och i vardagslivet.

Ju mer du kan desto lättare är det att lösa vardagens problem.

Fastighets vill att du ska bli med i vår bildningsverksamhet. Det stärker inte bara dig utan också vår fackliga organisation.

Arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om att avsätta pengar för att täcka kostnaderna för arbetsmiljöutbildning. Detta innebär att  Skyddsombud (SO och HSO) kan delta i vidareutbildningar utan kostnad. Skyddsombud och arbetsgivare ska komma överens om vidareutbildning. Det är arbetsgivaren som sköter kontakt med kursanordnare, arbetsgivaren måste söka medel hos AFA. Arbetsgivaren ska stå för förlorad arbetsförtjänst.

En särskild blankett ska fyllas i och bifogas kursansökan. Blanketten finns hos regionens studiesamordnare.

Regionkontor

BAM – bättre arbetsmiljö

För dig som är skyddsombud är BAM – bättre arbetsmiljö – en nödvändighet. Där får du lära dig "måste-grejerna" för ett skyddsombud.

Din arbetsgivare är skyldig att ge dig utbildning. Många av våra regioner genomför den. Är du skyddsombud och inte gått BAM  – prata med arbetsgivaren och kontakta din region.

Vald på jobbet 1

Målgrupp: Alla förtroendevalda.
Innehåll: Den fackliga idén, historia, lite om den svenska modellen,
lagar och avtal, rollen som förtroendevald, avtalsförsäkringar.
Kunskapskrav: Medlemsutbildning eller motsvarande.
Kurslängd: 24 timmar.
Ersättning: Stipendium/FML § 7/utbildningsarvode.
För frågor om datum och anmälan, kontakta din region.

Vald på jobbet 2

Målgrupp: Alla förtroendevalda.
Innehåll: Argumentation Mötesteknik, fackligt arbetssätt, verk-
samhetsplanering, utvecklingsplan.
Kunskapskrav: Vald på jobbet 1.
Kurslängd: 24 timmar.
Ersättning: Stipendium/FML § 7/utbildningsarvode.
För frågor om datum och anmälan, kontakta din region.

Vald i Fastighets

Utbildningen ger kompletterande baskunskaper om avtal, arbets-
rätt, förhandlingsteknik och mötesteknik och är en fortsättning
till Vald på jobbet 1 och 2.
Kunskapskrav: Vald på jobbet 1 och 2 eller motsvarande.
Kurslängd: 48 timmar.
Ersättning: FML § 7/utbildningsarvode.

För frågor om datum och anmälan, kontakta din region.
Aktuella arbetsmiljöutbildningar hittar du på Runös hemsida. 


Förtroendemannalagen – FML

Om du har ett fackligt uppdrag kan du ha rätt att vara ledig enligt FML. Vissa kurser faller under FML, arbetsgivare ska stå för förlorad arbetsförtjänst under utbildningstiden det vill säga du ska ha bibehållna anställningsförmåner enligt FML § 7. Det krävs att utbildningen har samband med uppdraget och den fackliga verksamheten på din arbetsplats.

Arbetsmiljölagen – AML

Arbetsmiljölagen säger att skyddsombud har rätt till relevant utbildning på betald arbetstid.

Studieombudsmän

Region Nord
Mikael Norén 
060 - 18 00 81
E-post

Region Ost
Frida Cederborg
08-440 72 11
E-post

Region Tvärs
Veronica Boström
019 -10 98 26
E-post

Region Väst
Oscar Rolfsman
031-85 96 88
E-post

Region Syd
Mathilda Hauge
042- 21 28 19
E-post

 

Bli medlem i Fastighets

Granskad: