Våra avtal

Fastighets tecknar 17 kollektivavtal med olika motparter. Nedan listar vi förhandlingsstatus och resultatet från avtalsrörelsen 2023.

ALMEGA


Fastighetsarbetsgivare - Klart - Läs mer här.
Kompetensföretagen - Bemanningsavtalet - Klart - Läs mer här.
Serviceföretagen - Fönsterputsningsavtalet - Förhandlas hösten 2023.
Serviceföretagen - Serviceentreprenad - Klart - Läs mer här.
Serviceföretagen - Specialservice - Klart - Läs mer här.
Tjänsteföretagen - Asylboenden - Förhandlas hösten 2023.
Tjänsteföretagen - Städ i egen regi - Förhandlas hösten 2023.
Vårdföretagarna - Städ i egen regi - Förhandlas hösten 2023.

 
ARBETSGIVARALLIANSEN

Ideella och Idéburna organisationer - Klart - Läs mer här.
Idrott - Förhandlas hösten 2023.


FASTIGO - Klart - Läs mer här.


 
FREMIA

Fastighetsarbete - Hängavtal på Fastigo - Klart - Läs mer här.
Städ i egen regi - Förhandlas våren 2023.
Folkets hus och parker - Klart - Läs mer här.
Samhall - Förhandlas hösten 2023.
 
SOBONA - Klart - Läs mer här.

Uppdaterad: