Region Ost

Det är till regionkontoret du som medlem vänder dig.

Här hittar du regionkontoret för Stockholms, Uppsala och Gotlands län

08 - 696 11 50

Tre val vid uppringning:

1. Vill du prata om medlemskap eller avgifter; här får man svar på frågor rörande inträde, utträde, medlemsavgifter, övergång till annat förbund etc.
2. Vill du prata med ombudsman; har du ett problem på arbetsplatsen, eller en avtalsfråga.
3. Vill du komma till växeln; Om du är osäker på var du ska, eller om du vill bli kopplad till en speciell person.

Våra öppettider: Måndag-torsdag: 08:00 – 16:30, fredag: 08:00 - 15:30, lunchstängt klockan 11:30 – 12:30

Besökstider på regionkontoren: Måndag-torsdag: 09:00 – 15:00, fredag: 09:00 – 14:00, lunchstängt klockan 11:30 – 12:30, övriga besökstider bokas.

Har du en begäran om migrationsyttrande?
Mejla till migration.regionost@fastighets.se

region.ost@fastighets.se
Postadress: Box 1015, 171 21 SOLNA
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, 7 tr,Solna
Fax: 08 - 618 49 18

Vi som jobbar i Region Ost

Fakturaadress

Fastighets a-kassa

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: