Avtal 2023

Fastighets kollektivavtal omförhandlas, med sikte på höjda löner och förbättrade villkor. Läs mer nedan.

Tanken med kollektivavtal är att ingen ska tvingas konkurrera ut sina arbetskamrater genom att gå med på lägre lön eller sämre villkor än vad andra har.

Kollektivavtalen innehåller minimiregler, den absoluta lägstanivån, och det hindrar ingen arbetsgivare från att erbjuda ännu bättre löner eller arbetsvillkor. Det får bara inte bli sämre villkor än vad man kommit överens om i kollektivavtalet.

Kollektivavtalet omfattar bland annat löner, arbetstider, ersättningar som till exempel OB-tillägg och försäkringar.

Under avtalsrörelsen ska kollektivavtalen omförhandlas - de gäller bara under en begränsad tid. Informellt har man kunnat säga att arbetsgivarna höjer löner och förbättrar villkor i utbyte mot att arbetstagarna avstår från att strejka. Under avtalsrörelsen blir maktförhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare som mest tydliga - vem kan gå med på vad?

Fastighetsanställdas Förbund har 17 kollektivavtal som slutits med olika arbetsgivare.

Läs mer om årets avtalsrörelse i listan till vänster.

Här kan du se hur processen går till.

Uppdaterad: