Avtal 2023

Nu börjar förberedelserna inför nästa års avtalsrörelse. Fastighets kollektivavtal ska omförhandlas med löner och villkor.

Nu påbörjar vi arbetet inför avtalsrörelsen och lyssnar in på vilka områden Fastighets medlemmar vill utveckla sina kollektivavtal.

Sista datum för att lämna in avtalsyrkanden är 23 juni då yrkandet ska vara inlämnat till ditt regionkontor.

Så går det till: Avtalsrörelsen
Här kan du se hur processen kommer att gå till.

Uppdaterad: