Städare vid Lilja & Co har försäkringsinformation vid fikabordet.

Att vara medlem i facket

Att vara medlem i facket betyder att du har en trygghet på jobbet, att du är försäkrad och har möjlighet att påverka dina arbetsvillkor.

Det betyder också att du ingår i en förening tillsammans med dina arbetskamrater. Tillsammans blir ni en starkare part på arbetsplatsen.

Att vara medlem är att stå för  det fackliga löftet:

"Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra.Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav."

Medlemmar i Fastighets

Vi som är medlemmar i Fastighets arbetar som del-och heltidsanställda fastighetsarbetare vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag. Vi är städare och fastighetsskötare anställda i entreprenadföretag och i egen regi. Vi är också fönsterputsare och Folkets Hus-personal. Bland medlemmarna hittar du också yrken som områdes- och kvartersvärdar, elektriker, rörläggare, vvs-arbetare och sanerare.

Det är vi tillsammans som kan stå emot arbetsgivarnas allt hårdare krav. När vi är fler blir vi starkare tillsammans och kan få en bättre löneutveckling. Ditt medlemskap är den rätta början.

Varför vara medlem i facket?

  • Vi bevakar att kollektivavtal tecknas och följs
  • Vi förhandlar om din lön
  • Vi verkar för att din arbetsmiljö är bra
  • Du har möjlighet att påverka din arbetsplats

Medlemsförmåner

  • Försäkringar av olika slag
  • Kostnadsfria kurser och fackliga studier
  • Medlemsmöten och andra gemensamma aktiviteter
  • Medlemstidningen Fastighetsfolket
  • Möjlighet till medlemslån.
  • Fastighetskortet med rabatter och förmåner

Webbshop

Fastighets har en rad profilkläder och reklamprylar du kan köpa via webbshopen. Läs mer här.

Bli medlem i Fastighets

Granskad: