Vad kostar det?

Här ser du vad det kostar att vara medlem i Fastighets.

Medlemsavgifter

Inkomst per månad Klass

Förbundsavgift
per månad

Fastighets A-kassa
avgift per månad

Förbundsavgift 
och a-kasseavgift

- 6 999 1 240 115 355
7 000-8 499 260 115 375
8 500-9 999 3 280 115 395
10 000-11 499 300  115 415
11 500-12 999 320 115 435
13 000-14 499  340 115 455
14 500-15 999  360 115 475
16 000-17 499  380 115 495
17 500-18 999  400  115 515
19 000-20 499  10  420 115 535
20 500-21 999  11  440 115 555
22 000-23 499  12  460  115 575
23 500-24 999  13  480 115 595
25 000-26 499  14  500 115 615
26 500-27 999  15  520  115 635
28 000-29 499  16  540  115 655
29 500-30 999  17  560  115 675
31 000-32 499  18  580 115 695
32 500-33 999  19  600  115 715

34 000- 35 499

35 500- 

20

21 

620 

640

115

115

735

775

Elevmedlem 41  0   0

Tjänste/avtalspension

42  155     155
Ålderspensionär 43 155    155

Frågor om medlemsavgiften?

Har du frågor kring din medlemsavgift - kontakta ditt regionkontor.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: