Socialförsäkringar

Socialförsäkringen handlar om att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Området omfattar sjukförsäkringen, pensionerna samt föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar.

Har du eller din kollega fått indragen/nekad sjukersättning. Nekad livränta eller indragen sjukpenning?

Hör av er till ert regionkontor för rådgivning.

Gäller det endast information, erbjuder vi en mer övergripande rådgivning kring socialförsäkringarna. Önskar du en detaljkunskap så hänvisar vi er till respektive myndighet.

Försäkringskassan 

På Försäkringskassan finns information och möjlighet att göra anmälan när du bland annat är Sjuk, Föräldraledig, jobbar utomlands, tandvård och mycket mer.

Pensionsmyndigheten – Allmän pension

Hos pensionsmyndigheten kan du få koll på hela din pension.

Min Pension – Full koll på intjänad pension

På Minpension kan du se en full sammanfattning av din pension

Uppdaterad: