Facklig rättshjälp

Att få facklig rättshjälp handlar om att ha en kvalificerad jurist vid din sida när du får juridiska problem vid tvister med Försäkringskassan eller AFA.

acceptera inte ett nej

Ta kontakt med ditt regionkontor så kan vi guida dig vidare och hjälpa till med omprövning eller överklagande. 


Förbundet beslutar

Att driva ett ärende i domstol är dyrt. Om Fastighets gör bedömningen att det skulle vara möjligt att vinna målet och ärendet drivs till domstol behöver du som medlem inte betala något – förbundet står för kostnaderna i och med att vi tillsammans betalar kollektivt i medlemsavgiften.

Du har ingen absolut rätt att få rättshjälp, det är ditt förbund som gör en bedömning om det finns en rimlig chans till framgång i ditt ärende. Det är förbundet centralt som beslutar om du ska beviljas rättshjälp.

Ett ärende kan kosta hundra tusentals kronor i rättegångskostnader. Nästan ingen vanlig arbetstagare skulle våga ta risken att driva sådana mål om man riskerade att få betala själv. Därav ser förbundet en bred medlemsnytta med att driva vissa ärenden, eftersom utslaget kan få påverkan på många andra beslut.

Fackets egna juridiska byrå

Facklig rättshjälp innebär att du får hjälp av en jurist hos LO-TCO Rättskydd med drygt 40 anställda som är specialiserade på arbetsrätt och försäkringsrätt. Det är Sveriges största och mest erfarna juridiska byrå när det gäller dessa frågor. Du kan inte anlita LO-TCO Rättskydd direkt utan du måste alltid gå via din fackliga organisation. Du ska alltid kontakta ditt lokala fack om du vill ha hjälp. Tänk på att det ofta finns korta tidsfrister som man måste iaktta, så vänta aldrig med att begära hjälp.

Kontaktuppgifter finner du här.

Uppdaterad: