Nederdel av snöpade och piassakvast

Fastighetsbranschen

Det finns en checklista för skyddsronder i fastighetsbranschen.

Checklistan för arbetsmiljörond är uppdaterad med föreskrifter. 

Checklista för arbetsmiljörond

Protokoll för checklista

Checklistan är en överenskommelse mellan Fastighetsanställdas Förbund och arbetsgivarporganisationerna Fastigo och Almega Fastighetsarbetsgivarna.

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: