När och mot vem kan RSO ställa arbetsmiljökrav

En vägledning, som kompletterar LOs och förbundens Handledning för regionala skyddsombud.

- LO:s skrift "När och mot vem kan RSO ställa arbetsmiljökrav" är till nytta även för förhandlare som vill växeldra med RSO gentemot besvärliga arbetsgivare, säger Fastighets arbetsmiljöansvarige ombudsman Torbjörn Jonsson.

LO:s handledning När och mot vem kan RSO ställa arbetsmiljökrav

Ur skriftens förord:
"Arbetsmarknaden har blivit mer rörlig och arbetslivet har utvecklats. Nya former av anställningar och små företag har tillkommit. Ibland är det oklart vem som har arbetsmiljöansvar och som det regionala skyddsombudet kan rikta sina krav på åtgärder till.

Syftet med det fackliga arbetsmiljöarbetet är att verka för att varje arbetstagare – oavsett storlek på arbetsplatsen – ska kunna arbeta tryggt och säkert med ett arbete som är utvecklande. Detta är en av LOs och LO-förbundens prioriterade uppgifter.

För att möta dessa utmaningar har LO och förbunden tagit fram denna vägledning, som kompletterar LOs och förbundens Handledning för regionala skyddsombud.

Vägledningen behandlar den juridiska grunden för de förbundsgemensamma frågorna om lag, avtal och tvist och vilket stöd som finns i lagstiftningen för olika situationer som kan uppkomma då ett regionalt skyddsombud ska verka på arbetsställen inom sitt verksamhetsområde. Målet är att stödja arbetsgivare och arbetstagare att få igång och upprätthålla ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Det är även viktigt att det regionala skyddsombudet och den eller de på avdelning/region/förbund som har förhandlingsmandat samverkar, eftersom vissa ärenden kan komma att behöva drivas till tvisteförhandling."

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: