Våra kollektivavtal

Kollektivavtalet reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och är det viktigaste verktyget för att förstärka arbetstagarnas position gentemot arbetsgivare.

Kollektivavtalet reglerar löner, övertidsersättning och OB-ersättning. Där finns också bestämmelser om arbetstiden, semester samt vilka försäkringar som arbetsgivaren är skyldig att teckna.

Läs vidare om Fastighetsanställdas Förbunds kollektivavtal. Klicka på ditt avtal. Där står vilka som omfattas samt allmän information. Där går det också att hitta avtalet i sin helhet.

Fastighetsanställdas Förbund har 19 kollektivavtal som slutits med olika arbetsgivare.

Är du osäker på vilket kollektivavtal som du omfattas av som medlem, kontakta ditt regionkontor.

Regionkontoren

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: