Almega Serviceföretagen - Specialservice

Avtalet gäller för specialservicearbeten.

De är rengörings-, sanerings- och underhållsarbeten som ställer särskilda krav på fackkunskap, yrkesfärdighet, ansvar och fysisk arbetsinsats.

Nytt avtal tecknat 10 maj 2017.

Avtalet gäller fr o m 1 april 2017 till och med 31 mars 2020.

Månadslön tillämpas för alla tillsvidareanställda.

Fastighets Cirkulär

Avtal Specialservice 2017-2020

Karensavtal överenskommelse

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: