Almega Serviceföretagen - Specialservice

Avtalet gäller för specialservicearbeten.

De är rengörings-, sanerings- och underhållsarbeten som ställer särskilda krav på fackkunskap, yrkesfärdighet, ansvar och fysisk arbetsinsats.

Bli medlem i Fastighets

Granskad: