Fremia - Folkets hus och parker

För anställda vid Folkets Hus och parker.

Fastighets Cirkulär 2023-2025

Cirkulär Huvudavtal 2023

Folkets Hus och Parker avtal 2023 - 2025

Karensavtal överenskommelse

Arbetsgivarnas information om nya pensions- och försäkringsavtalen finns här

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: