Fotograf: Inger Lundholm

Fastighets Ung

Fastighets framtid är de unga medlemmarna. Därför finns Fastighets Ung.

Vill du veta mer om facket och hur du kan engagera dig så kontakta oss.

Ungas fackliga organisering och engagemang är en viktig del av förbundets verksamhet. Den initiativkraft och syn på fackligt arbete som unga har ska tas tillvara. För att ligga steget före är det viktigt att ha en väl utvecklad ungdomsverksamhet på såväl lokal som central nivå.

Fastighets ungdomsverksamhet omfattar medlemmar under 30 år. Förutom yrkesaktiva och arbetslösa innefattas även elever på branschinriktade utbildningar. Ungdomsverksamheten är en integrerad och prioriterad del av den ordinarie verksamheten som Fastighets bedriver.

Vill du veta mer om ungdomsverksamheten där du bor, kontakta ditt regionkontor.

 

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: