Vår organisation

Medlemmar i fackförbundet Fastighets arbetar som del-och heltidsanställda fastighetsarbetare vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag.

Vi är städare och fastighetsskötare anställda i entreprenadföretag och i egen regi. Vi är fönsterputsare och Folkets Hus-personal. Medlemmarna har också yrken som t ex områdes- och kvartersvärdar, elektriker, rörläggare, vvs-arbetare och sanerare.

Tillsammans är vi ungefär 30 000 medlemmar. Hälften av oss är kvinnor och många har annan bakgrund än svensk.

Såhär ser Fastighets organisation ut

Fastighets består av 121 avdelningar, som är grunden för demokratin i organisationen. I dem börjar det mesta av den fackliga verksamheten. Alla avdelningar skickar medlemmar som ombud till förbundsmötet som hålls varje år. Förbundsmötet fastställer verksamhetsplaner och granskar styrelsens arbete.

Avdelningarna stärker direktdemokratin i förbundet. De ger fler möjligheter för medlemmarna att mötas. Där kan medlemmen ge uttryck för hur han eller hon vill att Fastighetsanställdas Förbund ska utvecklas och vill ha ut av sitt medlemskap i förbundet. Alla medlemmar ska ha en god möjlighet att träffas på medlemsmöten.

I varje avdelning finns det klubbar, som medlemmar kan engagera sig i på arbetsplatserna.

Fastigets har fem regionkontor som sköter administration och ger stöd till avdelningarna.

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen vart fjärde år och består av nio ordinarie ledamöter och sex suppleanter. Det är de som fattar beslut om Fastighets verksamhet perioderna mellan kongresser och förbundsmöten.

förbundskontoret finns förbundsledningen och verksamhetsansvariga ombudsmän för avtal/förhandlingar, arbetsmiljö, fackliga studier, facklig-politisk samverkan, och organisation bland annat.

Förbundskontoret ligger i Stockholm på Hagagatan 2. Förbundets administration, bland annat ekonomi och medlemsredovisning, sköts av 6Fs gemensamma bolag Fasab som finns på samma adress.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad:
Kategorier: