Arbetsmiljö

Många medlemmar i Fastighets jobbar på små arbetsplatser. De flesta finns i företag med mindre än fem anställda.

Fastighets arbetsmiljöarbete görs av lokala och regionala skyddsombud, 

Arbetsmiljöarbete 

är

att se till att arbetsplatserna blir befriade från olyckor och ohälsa

att genomföra skyddsronder

att aktivt få arbetsgivarna att uppfylla arbetsmiljöansvaret

att se till att lagar och förordningar följs.

 

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor om arbetsmiljö.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: