Åter till arbetet

Är du fackligt aktiv i arbetsmiljöfrågor? Då vet du hur viktigt det förbyggande arbetsmiljöarbetet är för ett hållbart arbetsliv.

Nu finns LO:s nya handbok Åter till arbetet.

Du vet också att det inte alltid fungerar som det är tänkt. Olyckor och sjukdom drabbar många av LO-förbundens medlemmar.

Fackligt fokus på anpassning och rehabilitering i arbetslivet är mer nödvändigt än någonsin.

Vi i facket agerar för att den som drabbats ska komma tillbaka till jobbet.

Som ett stöd finns nu handboken Åter till arbetet digitalt på LO:s hemsida. Där finner du ett omfattande material med de vanligaste frågorna,FAQ, där fins checklistor och viktiga AD-domar. 

- Ingen ska egentligen behöva bli skadad eller sjuk av sitt arbete. Det är utgångspunkten i både lagstiftningen och det fackliga arbetet. Arbetsanpassning och rehabilitering är alltså två sidor av samma mynt, med det förebyggande arbetsmiljöarbetet som grund, säger Fastighets arbetsmilöansvarige ombudsman Torbjörn Jonsson.

- Åter till arbetet är vår hemsida om arbetsanpassning och rehabilitering ur ett fackligt perspektiv. Alltså om hur vi tillsammans ska nå målet att ingen ska behöva lämna arbetslivet i förtid på grund av sjukdom eller skada, säger Torbjörn Jonsson.

Åter till arbetet var från början en bok som LO och förbunden gav ut 2004. När reglerna för sjukskrivning och rehabilitering ändrades 2008 kom en mindre, kompletterande skrift med tillägget 2.0.

Nu har Åter till arbetet blivit en webbresurs. Detaljerna i regelverket ändras såpass ofta att det är bättre att uppdatera en webbsida än att göra ett nytt material i pappersform. Vill du ha den snabbt tillgänglig i din mobil, använd "Lägg till på hemskärmen"-funktionen.

Åter till arbetet

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: