Studier för förtroendevalda

Har du bra kunskaper är det lättare att känna sig delaktig,
vare sig det handlar om jobbet, miljön eller vardagslivet.
Ju mer du kan desto lättare är det att lösa vardagens
problem.

Fastighets vill att du ska vara med i vår bildningsverksamhet. Detta stärker inte bara dig utan också vår fackliga organisation.

Fastighets utbildningar

Utbildningarna för förtroendevalda inleds med Vald på jobbet 1 och 2. Som nästa steg kommande Vald i Fastighets. Du kan sedan fortsätta med utbildningar som ger såväl övergripande som mer specifika kunskaper i frågor för förtroendevalda.

Vald på jobbet 1

Målgrupp: Alla förtroendevalda.
Innehåll: Den fackliga idén, historia, lite om den svenska modellen,
lagar och avtal, rollen som förtroendevald, avtalsförsäkringar.
Kurslängd: 24 timmar.
Ersättning: Första hand FML § 7 annars utbildningsarvode/stipendium.

För frågor om datum och anmälan, kontakta  din region.

Vald på jobbet 2

Målgrupp: Alla förtroendevalda.
Innehåll: Argumentation, mötesteknik, fackligt arbetssätt, verksamhetsplanering, utvecklingsplan.
Kunskapskrav: Vald på jobbet 1.
Kurslängd: 24 timmar.
Ersättning: Stipendium/FML § 7/utbildningsarvode.

För frågor om datum och anmälan, kontakta din region.

Vald i Fastighets

Utbildningen ger kompletterande baskunskaper om avtal, arbetsrätt, förhandlingsteknik och mötesteknik och är en fortsättning till Vald på jobbet 1 och 2.
Kunskapskrav: Vald på jobbet 1 och 2 eller motsvarande.
Kurslängd: 48 timmar.
Ersättning: FML § 7/utbildningsarvode.

För frågor om datum och anmälan, kontakta din region.

Styrelseutbildning

Varje styrelse är som ett lag. Det spelar ingen roll hur stor stjärna laget har om de övriga inte är med i matchen. Den här utbildningen ska hjälpa er att bli mer samspelta och påvisa behovet av en god planering och att alla blir delaktiga, men heller inte springer i vägen för varandra.

För frågor om datum och anmälan, kontakta din region.

Funktionsutbildning styrelse

Att kunna sitt jobb som ordförande, sekreterare, kassör, agitationsansvarig och alla
andra uppdrag är ett måste i varje styrelse. Varje region hjälper därför till med att ordna så att sådan utbildning kan göras tvärfackligt nära hemorten.

För frågor om datum och anmälan, kontakta din region.

Avtal och förhandling i Fastighets

Målgrupp: Förtroendevalda på arbetsplatser och som har/förväntas ha uppdraget att förhandla.
Innehåll: Arbetsrätt, förhandlingsteknik, avtalskunskap, formalia, kommunikation – förtroende – relation.
Kunskapskrav: Vald på jobbet 1 och 2. Vald i Fastighets eller mot svarande.
Kurslängd: 48 timmar.
Ersättning: FML § 7.

För frågor om datum och anmälan, kontakta din region.

LOs kurskatalog

I LO:s kurskatalog finns det många utbildningar för förtroendevalda i Fastighetsanställdas Förbund. 

LO:s kurskatalog

LO:s fackliga utbildningar på nätet

Kursansökan

Du ska alltid söka utbildningarna via den region du tillhör.

Kursansökan

Kursansökan skickas till regionkontoret eller till regionens studiesamordnare. Vilka som är studiesamordnare hittar du längst ned på denna sida.

Regionkontor

Du har rätt att få ledigt

Studieledighetslagen ger dig rätt till ledighet för studier. Arbetsgivaren har rätt att skjuta ledigheten i två veckor. Det är viktigt att du i god tid begär ledighet före studiernas början. Om du är osäker på hur begär ledighet för studier och vilka regler som gäller, kontakta regionens studiesamordnare.


Förtroendemannalagen – FML

Om du har ett fackligt uppdrag på arbetsplatsen kan du ha rätt att
vara ledig enligt FML. Vissa kurser faller under FML, arbetsgivaren ska då stå för förlorad arbetsförtjänst under utbildningstiden, detta enligt FML § 7. Det krävs att utbildningen har samband med uppdraget och den fackliga verksamheten på din arbetsplats.

Ersättning under kurstiden

Som kursdeltagare har du fri kost och logi samt fria resor till och
från kurser.
Ersättningsbelopp vid facklig utbildning anordnade av Fastighets eller LO 2019:

Stipendium, skattefritt utgår med 116 kronor per timme eller 928 kronor per dag eller 4 640 per vecka.
Utbildningsarvode skattepliktigt utgår med 171 kronor per timme eller 1 368 kronor per dag, 6 840 per vecka för dig som har förtroendeuppdrag.

Kursbekräftelse

I god tid, några veckor före kursstart får du besked från förbundet
om du blivit uttagen till kursen. Kallelse, tågbiljetter, program och
ytterligare information kommer därefter direkt från kursgården
eller så finns information hur du ska gå till väga.

Avbokning

Återbud ska lämnas så snart som möjligt. Om det sker mindre än fyra veckor innan kursstart, kan avbokningsavgifter tillkomma.

Barntillsyn

Den som har extra kostnader för barntillsyn i samband med deltagande i fackliga studier kan ha rätt till ersättning. Den som utför barntillsynen ska fylla i Ansökan om ersättning för extra barn tillsynskostnad vid cirklar och kurser". Ansökan ska sändas till förbundet tillsammans med kursanmälan. Kontakta regionens studiesamordnare om detta.

Blanketten om barntillsyn hittar du längst ned på denna sida

Välkommen med din kursanmälan!

Studieombudsmän

Region Nord
Mikael Norén 
060 - 18 00 81
E-post

Region Ost
Frida Cederborg
08-440 72 11
E-post

Region Tvärs
Veronica Boström
019 -10 98 26
E-post

Region Väst
Oscar Rolfsman
031-85 96 88
E-post

Region Syd
Mathilda Hauge
042- 21 28 19
E-post

 

Studieansvarig

Studieansvarig
Sanna Wallin
Telefon: 08-696 11 64
E-post

Studieassistent
Layla Johansson
Telefon: 08-696 11 81
E-post

Bli medlem i Fastighets

Granskad: