Yrkesintroduktion

Fastighetsanställdas Förbund har tecknat fem yrkesintroduktionsavtal.

Tre för fastighetsbranschen, Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna, KFO och Fastigo.

Två för städbranschen, Almega Tjänsteförbunden Serviceentreprenad och Specialserviceföretag.

Fastighetsbranschen

Fastighetsanställdas Förbund har avtal om yrkesintroduktion med Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna, Arbetsgivarföreningen KFO och Fastigo.

Avtalen gäller från den 1 januari 2017.

Fastighets Cirkulär om Yrkesintroduktionsavtalen

Yrkesintroduktionsavtal Almega Fastighetsarbetsgivarna

Yrkesintroduktionsavtal KFO

Yrkesintroduktionsavtal Fastigo

Våra kollektivavtal för fastighetsbranschen

Vill du veta mer om avtal för yrkesintroduktionsanställning? Kontakta närmaste regionkontor.

Regionkontor

Städbranschen

Fastighetsanställdas Förbund har avtal om yrkesintroduktion med Almega Tjänsteförbunden, bransch Serviceentreprenad och bransch Specialserviceföretag.

Avtalen gäller från den 1 februari 2014.

Yrkesintroduktionsanställning kan tecknas för personer mellan 18 och 24 år gamla som inte har elevstatus på någon utbildning, samt saknar relevant yrkeserfarenhet inom branschen.

Lönen ska vara minst 75 procent av den lägsta utgående nyanställningslön för heltid som tillämpas vid företaget. Under minst 25 procent av arbetstiden ska den anställde genomgå teoretisk och praktisk utbildning

Handledare ska utses för den yrkesintroduktionsanställde.

Företag som har för avsikt att göra yrkesintroduktionsanställning ska träffa lokalöverenskommelse med Fastighetsanställdas Förbund.

För förbundet är det ombudsman som tecknar den lokala överenskommelsen.

Ombudsman för Fastighetsanställdas Förbund ska också underteckna anställningsavtalet och gå igenom utbildningsplan.

Fastighets Cirkulär om Yrkesintroduktionsavtalen

Yrkesintroduktionsavtal Serviceentreprenad

Yrkesintroduktionsavtal Specialservice

Våra kollektivavtal för städbranschen

Vill du veta mer om avtal för yrkesintroduktionsanställning? Kontakta närmaste regionkontor.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: