Information vid samråd

Enligt ett styrelsebeslut som trädde i kraft 1 januari 2023, kan Fastighetsanställdas Förbund bara vara personellt behjälpliga i ärenden som gäller en medlem i förbundet.

Frågor som faller inom de så kallade samråden och rör anställningsvillkor, löner, arbetsgivare och liknande behöver gå genom individen själv, som enkelt tecknar ett medlemskap här på vår hemsida. I övrigt hänvisar vi till våra större kollektivavtal, som finns listade nedan.

Skälet till förändringen beror på ett beslut som fattades på kongressen 2022, som innebär en förändring i organisationens prioriteringar.

Till myndigheten Arbetsförmedlingen och Migrationsverket om löner, försäkring och anställningsvillkor, se respektive bransch. 


Sakupplysningar specialserviceavtalet
Sakupplysningar f-avtalet (fastighetsbranschen)
Sakupplysningar stora städavtalet
Sakupplysningar ideella och idéburna
Sakupplysningar idrottsavtalet
Uppdaterad: