Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om medlemskapet i Fastighets.

Om du inte hittar svar på din fråga här, kan du alltid kontakta oss på vårt direktnummer: 08-696 11 50.

 • Man är med i Fastighets för att få trygghet på sitt arbete. Fastighets förhandlar löner och övriga villkor genom centrala kollektivavtal, och vår lokala organisation ser till att arbetsgivarna följer avtalen och har en god arbetsmiljö.

  Som medlem får man hjälp när man får problem på arbetet. Man kan gå utbildningar genom oss och bli förtroendevald och vara den som stöttar arbetskamraterna och aktivt ser till att allt fungerar på jobbet.

  Vart går avgiften?
  Fastighetskortet
  Medlemsförsäkringar

 • Du kan betala medlemsavgiften till vårt Bankgiro 742-1308. Titta på en gammal faktura och använd samma OCR-nummer, det är ditt personliga nummer, det gör att vi vet att betalningen kommer från just dig.

 • Medlemsavgiften till förbundet är baserad på din bruttoinkomst per månad, och om du är föräldraledig baseras den på din ersättning från försäkringskassan. Du måste berätta för oss att du är föräldraledig. Detta gör du genom att ringa: 08-696 11 50 och välja alternativ 1, så hjälper en av våra administratörer dig med detta.

  Du kan även logga in på Mina sidor och fylla i vårt formulär där.

  Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om föräldraledighet.

 • Medlemsavgiften till förbundet är baserad på din bruttoinkomst per månad. Om du är sjukskriven baseras den på din ersättning från försäkringskassan. Är du sjukskriven i minst en hel kalendermånad, har du rätt till ändrad medlemsavgift.

  Om du är sjukskriven längre än en månad och vill ansöka om nedsatt avgift, kontaktar du oss genom att ringa: 08-696 11 50 och välja alternativ 1, så hjälper en av våra administratörer dig med detta.

  Du kan även logga in på Mina sidor och fylla i vårt formulär där.

  Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om vad som gäller om du blir sjukskriven.


 • Om din arbetsgivare vill säga upp dig ska du alltid kontakta oss omgående. Om du har en facklig företrädare på din arbetsplats kontaktar du den personen.

  Om det inte finns en lokal facklig företrädare på din arbetsplats, eller om du inte vet vem det är, kontaktar du oss genom att ringa: 08-696 11 50 och välja alternativ 2, så svarar våra ombudsmän på dina frågor och ser till att du kommer i kontakt med rätt person på ditt regionkontor.

  Du kan även logga in på Mina sidor och fylla i vårt formulär där, så kontaktar vi dig.

  Har du frågor om A-kassa och vad som gäller när du ansöker om det så hittar du all information om detta hos Fastighets A-kassa.

  Medlemsavgiften till förbundet är baserad på din bruttoinkomst per månad, och om du är arbetslös baseras den på din ersättning från a-kassan eller försäkringskassan. Om du är arbetslös och vill ansöka om nedsatt avgift, kontaktar du oss genom att ringa: 08-696 11 50 och välja alternativ 1, så hjälper en av våra administratörer dig med detta.

  Du kan även logga in på Mina sidor och fylla i vårt formulär där.

 • Medlemsavgiften till förbundet är baserad på din bruttoinkomst per månad. Om du ska vara studieledig så kan du ha rätt till nedsatt avgift baserat på den ersättning du har när du studerar. Om du ska studera så kontaktar du oss genom att ringa: 08-696 11 50 och välja alternativ 1, så hjälper en av våra administratörer dig med detta.

  Du kan även logga in på Mina sidor och fylla i vårt formulär där.

 • När du byter förbund och/eller a-kassa, rekommenderas att bytet genomförs i ett månadsskifte.

  Du begär utträde från Fastighets den sista i månaden, och begär sedan inträde i den nya a-kassan och förbund från och med den första i nästkommande månad. Då får du ett sammanhängande medlemskap och får tillgodoräkna dig tiden i Fastighets hos ditt nya förbund och a-kassa.

  Om du funderar på att lämna Fastighetsanställdas förbund utan att söka inträde i ett annat förbund, vill vi att du ska känna dig trygg med vad det innebär att avsluta medlemskapet.

  Det handlar om dina försäkringar, ditt skydd vid arbetslöshet, dina övriga förmåner och möjligheten att få stöd och hjälp från oss.

  Du är välkommen att kontakta oss genom att ringa: 08-696 11 50 och välja alternativ 2, så får du prata med en av våra ombudsmän om detta.

 • Om du byter jobb och arbetsgivare, kontakta oss och berätta var du arbetar.

  Kontakta oss genom att ringa: 08-696 11 50 och välja alternativ 1, så hjälper en av våra administratörer dig med detta.

  Du kan även logga in på Mina sidor och fylla i vårt formulär där.

 • Om du jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal med Fastighets så kommer du att få höjd lön enligt avtalet minst en gång om året.

  När du får förändrad lön utöver detta, kontakta oss och meddela vilken din nya lön är.

  Kontakta oss genom att ringa: 08-696 11 50 och välja alternativ 1, så hjälper en av våra administratörer dig med detta.

  Du kan även logga in på Mina sidor och fylla i vårt formulär där.

 • Om du jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal med Fastighets men inte betalar ut de lönehöjningar som du har rätt till, ska du genast kontakta oss.

  Kolla vad du har rätt till enligt Fastighets kollektivavtal på din arbetsplats

  Kontakta oss genom att ringa: 08-696 11 50 och välja alternativ 2, så hjälper en av våra ombudsmän dig med detta.

  Du kan även logga in på Mina sidor och fylla i vårt formulär där.

 • Om du jobbar hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal med Fastighets, vill vi att du kontaktar oss så snart som möjligt. 

  En arbetsplats utan kollektivavtal är en otrygg arbetsplats. Ett kollektivavtal innehåller regler om lön och andra ersättningar så som Ob-ersättning och övertidsersättning, men det finns också regler om arbetstid, semester, och arbetsmiljö.

  En viktig del av kollektivavtalet är försäkringarna som ingår och skyddar dig när du är på arbetet. Om du blir sjuk, eller råkar ut för en olycka på arbetet kan du bli utan ersättning om din arbetsgivare inte har ett kollektivavtal.

  Försäkringar som ingår i kollektivavtalet.

  Kontakta oss genom att ringa: 08-696 11 50 och välja alternativ 2, så hjälper en av våra ombudsmän dig med detta.

  Du kan även logga in på Mina sidor och fylla i vårt formulär där.

 • När man ska sluta arbeta så brukar det finnas många frågor som man funderar på.

  Det bästa sättet att ta reda på vad men får i pension är att gå in på min Pension. Du hittar allt du behöver veta på Pensionsmyndigheten och på min Pension.

  Du behöver också kontakta oss och berätta att du ska gå i pension. Du får en sänkt avgift och du får också information om vad som händer med dina försäkringar.

  Kontakta oss genom att ringa: 08-696 11 50 och välja alternativ 2, så hjälper en av våra ombudsmän dig med detta.

  Du kan även logga in på Mina sidor och fylla i vårt formulär där.

 • Avgiften beror på vilken månadsinkomst du har.