Förbundsmöte

Förbundsmötet är Fastighets högsta beslutande organ åren mellan kongresserna.

Vid förbundsmöte fastställs förbundets verksamhetsmål och budgetinriktning för nästkommande verksamhetsår.

Ombuden

Förbundsmötet består av ett ombud per avdelning. Nominering av ombud ska ske på avdelningsmöte närmast före årsmötet.

Val av ombud sker på avdelningens årsmöte i februari. Kompletteringsval eller första val av ombud kan ske på annat möte och nominering ska då ske på avdelningsmöte dessförinnan. För ombudet väljs första och andre suppleant. Val ska ske särskilt för såväl ombud som suppleanter.

Bli medlem i Fastighets

Granskad: