Kongress 2018

25-27 maj 2018 hålls Fastighetsanställdas Förbunds nästa kongress. Det blir den 18:e ordinarie kongressen.

Kongresslokal är Essinge konferenscenter, Lärarnas Hus, Stora Essingen, 
Segelbåtsvägen 15, 112 64 Stockholm.

Det är Fastighets 121 avdelningar som skickar var sitt ombud till kongressen. Ombuden väljs vid avdelningarnas årsmöte under februari 2018. På avdelningsmötena har varje medlem en röst.

Läs mer genom att klicka på rubriken Kongressinformation härunder.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: