Kongress 2018

25-27 maj 2018 höll Fastighetsanställdas Förbund sin kongress. Det var den 18:e ordinarie kongressen.

Kongressen genomfördes på Essinge konferenscenter, Lärarnas Hus, Stora Essingen.

Fastighets 121 avdelningar skickade var sitt ombud till kongressen. Ombuden valdes vid avdelningarnas årsmöte under februari 2018. På avdelningsmötena har varje medlem en röst.

Läs mer genom att klicka på rubriken Kongressinformation härunder.

Bli medlem i Fastighets

Granskad: