Nyheter

Aktuell information från Fastighets.

Här finns de senast upplagda nyhetstexterna på Fastighetsanställdas Förbunds webbplats.

 • Krontal - krontal - krontal

  - Vi i Fastighets måste alltid ställa krav på krontalspåslag för våra städare. Nuvarande lönebildning ger negativ löneutveckling för dem.

 • Databegränsningar under två fredagar

  Fredag 18 januari från 12:00 samt fredagen 25 januari, hela dagen, blir det störningar i Fastighets datasystem. Hemsidor och medlemssystem påverkas och framkomligheten på telefon begränsas.

 • Jenni och Magnus på Runö vintersalong

  - Jag bara gör saker, säger Jenni Axlund. - Min skog är målad inifrån mitt huvud, säger Magnus Larsson. De båda Fastighetsmedlemmarna är med på Runös Vintersalong 2019 som just invigts.

 • Politik som slår hårt mot våra medlemmar

  - Regeringsöverenskommelsen innehåller politik som drabbar många av Fastighets medlemmar, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

 • Nytt pensions- och försäkringsavtal med KFO

  - Vi är nöjda med det nya avtalet, framförallt med att vållandeprövning vid arbetssjukdom tagits bort, säger Fastighets förbundsombudsman Torbjörn Jonsson.

 • Höjda medlemsavgifter

  Fastighets medlemsavgifter höjdes från 1 januari 2019. - Det var nödvändigt att justera i avgiftssystemet. Avgifterna har varit oförändrade sedan 2010, säger tredje förbundsordförande Jari Visshed.

 • God Jul och Gott Nytt År

  God Jul och Gott Nytt År önskar Fastighetsanställdas Förbund. Magnus Pettersson, Yvonne Nygårds och Jari Visshed Förbundet har skänkt en gåva till Barncancerfonden istället för att skicka julkort.

 • Fastighetsmedlemmar antagna i konstprojekt

  Jenni Axlund och Magnus Larsson, båda medlemmar i Fastighets, har fått konstverk antagna i Runös vintersalong 2019.Vintersalongen öppnar 14 januari.

 • Karensdag ersätts av karensavdrag

  Den 1 januari 2019 ersätts karensdagen vid sjukdom av ett karensavdrag. Fastighets omförhandlar därför samtliga skrivningar i kollektivavtalen om sjuklönebestämmelser.

 • Nya villkor i KFO-avtal om pension och försäkring

  Fastighets och KFO har kommit överens om villkorsförändringar i pensions- och försäkringsavtalen från och med 1 januari 2019.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: