Avtal med Fremia inom Städ i egen regi övergår till F-avtalet

Nu flyttas avtalet med Fremia inom Städ i egen regi över till Fastigo-avtalet. För medlemmar på detta avtal innebär det en villkorsförbättring och en lönehöjning, utöver den sedvanliga lönerevisionen.

Publicerad:

I riksavtalsförhandlingarna med Fremia– Städningsarbete i egen regi har vi nu enats om att avtalet ska upphöra att gälla från och med 2023-10-31 och de anställda på avtalsområdet förs över till F-avtalet. För hantering av övergången har vi enats om bland annat följande.

1 november 2023
Lägsta lönen höjs med 1532 kronor
Utgående löner höjs med 1250 kronor
Ny lägsta lön 26 323 kronor.

1 april 2024

Samtliga löner höjs med 427,50 kronor

1 november 2024

Ny lägsta lön 27 373 kronor.


1 april 2025

Lönerevision enligt F-avtalet

Övriga ersättningar så som övertid, mertid mm ersätts enligt F-avtalet. Du kan läsa mer om det här.

Uppdaterad: