Union to Union

"Alla människors lika värde och rätt, jämställdhet, solidaritet, demokrati och hållbar utveckling är grundläggande värden som genomsyrar Union to Unions verksamhet."

Fastighets är medlem i LO. LO är en del av Union to Union.

Union to Unions värderingar och verksamhet grundar sig i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Alla människors lika värde och rätt, jämställdhet, solidaritet, demokrati och hållbar utveckling är grundläggande värden som genomsyrar Union to Unions verksamhet.

Union to Union arbetar utifrån ILO:s Decent Work Agenda, som består av fyra delar: normer och rättigheter i arbetslivet, skapande av sysselsättning och företagsutveckling, social trygghet och social dialog mellan arbetsmarknadens parter.

Att alla anställda över hela världen har bra arbets- och levnadsvillkor är nämligen en förutsättning för hållbar utveckling och eliminerad fattigdom i världen. Union to Union vill främja respekten för fackliga och andra mänskliga rättigheter.

Vår verksamhet ska bidra till att det i alla länder finns oberoende, demokratiska och jämställda fackliga organisationer som har kapacitet att företräda sina medlemmars intressen och arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter, respekt för internationell rätt, rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling.

Union to Union har tre huvudmän: Landsorganisationen (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco). Tillsammans representerar LO, TCO och Saco 3,44 miljoner fackliga medlemmar i Sverige.

Union to Union arbetar i ett internationellt nätverk av bestående av de svenska fackförbundens internationella samarbetsorganisationer – de globala facken och världsfacket ITUC.

Union to Union är en av svenska Sidas ramorganisationer och verksamheten finansieras genom anslag från Sida, EU-bidrag samt med medel från den svenska fackföreningsrörelsen. Union to Union har ansvaret för ansökningar och redovisningar till Sida. De svenska fackförbunden är ansvariga för de enskilda projekten.

Fastighets bedriver ett biståndsprojekt i samarbete med Union to Union, ett organisationsprojekt i Peru och Colombia.

Union to Union

Läs mer om Union to Union? Gå till hemsidan.

Union to Union

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: