Tidlöneprincipen

När du arbetat de timmar som är inskrivna i anställningsavtalet ska du gå hem.

Det är Tidlöneprincipen.

Den betyder också att du inte får gå hem innan arbetsdagen är slut

Tidlön innebär normal arbetstakt och att anställningsavtalet ska innehålla hur många timmar som ska arbetas, varje dag och varje vecka.

Den som inte hunnit klart sitt arbete under arbetstid ska anmäla det till arbetsgivaren; vad som hunnits med och vad som återstår.

Om arbetsgivaren ändå begär att det ska bli klart ska det utbetalas extra timlön och övertidsersättning för den som har heltid. För deltid gäller extra timlön och mertidsersättning.

Medlemmar som är anställda på städentrepenadföretag och även arbetsgivare vittnar ofta om att det är svårt att hinna göra färdigt arbetet under arbetstiden. För det mesta handlar det om att medlemmarna får arbetsuppgifter som inte ryms inom anställningen, det vi brukar kalla "små anställningar".

Det har också förekommit att våra medlemmar gått hem tidigare för att de ansett sig ha hunnit klart sitt arbete.

Det finns ett brev om tidlöneprincipen som skickas ut till avdelningar och förtroendevalda. Brevet är riktat direkt till medlemmarna och berättar om tidlöneprincipens viktigaste innehåll.

Läs Tidlöneprincipen

Vill du veta mer, ta kontakt med din närmaste fackliga företrädare eller närmaste

Regionkontor

Relaterad information

Kontakta Fastighetsanställdas Förbunds närmaste regionkontor för mer information

Uppdaterad: