Tidlöneprincipen

När du arbetat de timmar som är inskrivna i anställningsavtalet ska du gå hem.

Det är Tidlöneprincipen.

Den betyder också att du inte får gå hem innan arbetsdagen är slut

Tidlön innebär normal arbetstakt och att anställningsavtalet ska innehålla hur många timmar som ska arbetas, varje dag och varje vecka.

Den som inte hunnit klart sitt arbete under arbetstid ska anmäla det till arbetsgivaren; vad som hunnits med och vad som återstår.

Om arbetsgivaren ändå begär att det ska bli klart ska det utbetalas extra timlön och övertidsersättning för den som har heltid. För deltid gäller extra timlön och mertidsersättning.

Medlemmar som är anställda på städentrepenadföretag och även arbetsgivare vittnar ofta om att det är svårt att hinna göra färdigt arbetet under arbetstiden. För det mesta handlar det om att medlemmarna får arbetsuppgifter som inte ryms inom anställningen, det vi brukar kalla "små anställningar".

Det har också förekommit att våra medlemmar gått hem tidigare för att de ansett sig ha hunnit klart sitt arbete.

Det finns ett brev om tidlöneprincipen som skickas ut till avdelningar och förtroendevalda. Brevet är riktat direkt till medlemmarna och berättar om tidlöneprincipens viktigaste innehåll.

Tidlöneprincipen

Till alla städare som är anställda av städentreprenadföretag

För er gäller tidlön. Tidlön betyder att arbetet ska göras i normal arbetstakt, en arbetstakt som är normal för dig.

När du anställdes hos städföretaget skrev du under ett anställningsavtal. Det anställningsavtalet ska tala om hur många timmar du ska arbeta varje dag och varje vecka. När du arbetat de timmar som du har fått inskrivet i ditt anställningsavtal
ska du gå hem. Om du inte hunnit klart ditt arbete under din ordinarie arbetstid den dagen ska du anmäla till din arbetsgivare hur mycket arbete som du hunnit göra under din ordinarie arbetstid och vad som inte hunnits med den dagen.

Arbetsgivaren kan inte kräva att du ska hinna färdigt det arbete som anvisats dig om det tar längre tid än den tid din arbetsgivare skrivit in i ditt anställningsavtal.

Om din arbetsgivare ändå begär att du ska göra klart det arbete som anvisats dig så ska arbetsgivaren betala dig extra timlön och övertidsersättning om du arbetar heltid. Om du arbetar deltid ska arbetsgivaren betala dig extra timlön och mertidsersättning.

Tidlön betyder också att du inte får gå hem innan din arbetsdag är slut. Du ska vara kvar på arbetet hela den tid som du och din arbetsgivare kommit överens om i ditt anställningsavtal, även om du skulle bli färdig tidigare.

Om du har ytterligare frågor om tidlön kontaktar du dinfackklubb eller en ombudsman i din region.

Vill du veta mer, ta kontakt med din närmaste fackliga företrädare eller närmaste

Regionkontor

Relaterad information

Kontakta Fastighetsanställdas Förbunds närmaste regionkontor för mer information

Granskad: