Folksamling, oranga västar

Internationellt

Facket arbetar internationellt. Globaliseringen och Sveriges medlemskap i EU har gjort det internationella fackliga samarbetet allt viktigare.

Fastighets är medlem i två organisationer för internationellt samarbete. Det är Service- och tjänstebranschens Union i Norden, SUN, och Union Network International, UNI.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: