Fotograf: Torbjörn Jonsson

Biståndsprojekt Peru & Colombia

Fastighets är med i ett biståndsprojekt. Tillsammans med Union to Union och vår federation UNI försöker vi hjälpa att bygga upp stabila och demokratiska fackföreningar för städare och säkerhetsvakter i Peru och Colombia.

Det görs genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och styrkan i att organisera sig fackligt för att tillsammans öka var och ens möjlighet till försörjning.

Biståndsprojekt är ett sätt att visa internationell solidaritet. Union to Union arbetar för demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling.

De flesta projekt finansieras till största delen av SIDA via Union To Union.

Nyheter om projektet:

Bilder från Lima i april 2019

Protestbrev till Perus president, 5/4 2018

Myndighetsingripande mot facklig organisatör, 13/4 2015

Fastighets är med när städfack byggs i Lima, 15/9 2015

 

Union to Union

Läs mer om Union to Union? Gå till hemsidan.

Union to Union

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: