Bilder Lima april 2019

Bilder från Fastighets besök i Lima i april 2019.