Tre kollektivavtal i pappersform ligger på ett bord.

Kollektivavtal

Kollektivavtalen är Fastighetsanställdas Förbunds avtal mellan med arbetsgivarna om vilka regler och arbetsvillkor som ska gälla på jobbet.

Där finns löner, arbetstider, semesterersättning, övertidsersättning, försäkringar, arbetsmiljö och andra arbetsvillkor.

Du som är medlem får stöd och förhandlingshjälp genom ditt medlemskap i Fastighetsanställdas Förbund.

Kollektivavtal

Grundidén med ett kollektivavtal är att ingen ska tvingas konkurrera ut sina arbetskamrater genom att gå med på lägre lön eller sämre villkor än vad andra har.

Kollektivavtalen innehåller minimiregler och det hindrar ingen arbetsgivare från att erbjuda ännu bättre löner eller arbetsvillkor. Det får inte bli sämre villkor än vad man kommit överens om i kollektivavtalet.

Kollektivavtalet omfattar bland annat löner, arbetstider, ersättningar som till exempel OB-tillägg och försäkringar.

Det är svårt att som anställd själv hålla koll på om försäkringspremien verkligen betalas. Kollektivavtalet skyddar dig om din arbetsgivare glömmer eller struntar i att betala försäkringar. Avtalet ger också mer pengar vid sjukdom och olycksfall i arbetet än vad lagstiftningen garanterar.

Fastighetsanställdas Förbund har 19 kollektivavtal som slutits med olika arbetsgivare.

För att veta vilket kollektivavtal som du omfattas av som medlem, kontakta ditt regionkontor.

Regionkontoren

Alla våra kollektivavtal finns tillgängliga på hemsidan. 

Våra kollektivavtal

 

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: