Avtal 2020 Så går det till

Hur förhandlas Fastighets nya kollektivavtal fram?

Här är en liten vägledning.

Regionala avtalsråd
Under första halvåret 2019 kallade Fastighets klubbar, avdelningar och arbetsplatsombud till avtalskonferenser, regionala avtalsråd,  i varje region. Fastighets har fem regioner som är administrativa enheter för avdelningarna inom regionen.

Där diskuterades avtalsyrkanden, vad som är viktigt att förbättra och ta upp, vad medlemmarna tycker. Branschfrågorna i Fastighets kollektivavtal diskuterades. De regionala avtalsrådens diskussioner och förslag, tillsammans med förslag från förbundens avdelningar, blir det underlag som sen tas upp vid förbundets avtalsråd.

Samordnade förhandlingar med LO-förbund
Fastighets ingår i ett samarbete mellan fem förbund, Byggnads, Seko, Elektrikerna och Målarna som heter 6F. Inom 6F diskuteras gemensamma förhandlingskrav , en 6F-samordning. Syftet är att ge alla förbund en starkare bas att stå på i förhandlingarna då motparterna vet att varje förbund har stöd av de andra.

Den största samordningen är LO-samordningen. Där diskuteras och görs upp om att ha gemensamma krav för alla 14 LO-förbund. LO:s representantskap möts den 23 oktober 2019 och då beslutas om den gemensamma samordningen. I LO-samordningen samordnar LO förhandlingarna för förbunden. Nivåerna på kraven i LO-samordningen bestäms senare av LO-styrelsen.

Syftet med LO-samordning bär på beprövad kunskap; ju fler som står bakom kraven desto starkare blir förhandlingspositionen för alla ingående förbund. I regel är det uppgörelsen mellan industrins parter som avgör hur resten av kollektivavtalen i andra branscher görs upp. Industrins uppgörelse brukar komma i mars avtalsåret, alltså 2020.

Fastighets avtalsråd
Fastighets centrala avtalsråd hålls 29-30 oktober 2019. Där diskuteras och rangordnas olika avtalsyrkanden. Det centrala avtalsrådet består av valda ombud från förbundets alla avdelningar samt förbundsstyrelsen. Avtalsrådet väljer också delegater till de olika förhandlingsdelegationer för olika branscher. Avtalsrådet väljer hälften av dem, resten väljer förbundsstyrelsen.

Fastighets förhandlingar
Fastighets förbundsstyrelse är den som fastställer vilka avtalsyrkanden som ställs inför kollektivavtalsförhandlingarna 2020. Förbundsstyrelsens beslutar efter att LO-samordningen beslutats.

Fastighets förhandlingar utgår från när respektive avtal går ut. Sista mars 2020 är det första datum som gäller. Se tidpunkterna för avtalen genom att klicka på dem på Avtal 2020, öppningssidan.

Själva förhandlingarna för respektive avtal inleds innan utgångsdatumet. Vid första mötet växlas yrkanden, Fastighets överlämnar våra yrkanden till motparten och de överlämnar sina till Fastighets förhandlare. I regel innebär det krav på förändringar, från båda sidor, i gällande kollektivavtal.

Förhandlingarna leds av Fastighets centrala avtalsombudsmän och Fastighets tredje förbundsordförande, Jari Visshed, som också är avtalssekreterare inför förbundsstyrelsen. Förbundets valda förhandlingsdelegationer kallas in i avgörande skeenden av förhandlingarna. Delegationerna, tillsammans med förhandlingsledaren, rekommenderar i slutänden förbundsstyrelsen att anta eller förkasta det framförhandlade avtalsförslaget. 

Förbundsstyrelsen är den som beslutar för Fastighets om avtalsförslaget för nytt kollektivavtal kan antas.

Under pågående förhandlingar är ett vanligt förfarande att förhandlingarna ajourneras, det betyder att förhandlingarna inte är avslutade utan ska fortsätta vid ett senare tillfälle.

Nyheter om pågående förhandlingar publiceras här på hemsidan under sidan Avtalsnyheter 2020.

Nytt avtal klart
När förhandlingarna avslutas beslutar förbundsstyrelsen om avtalsförslaget kan antas. När förbundsstyrelsens beslut är klart informerar förbundet om att nytt kollektivavtal tecknats. Det meddelas i olika kanaler, här på förbundets hemsida, via förbundets facebooksida och genom utskick. Ofta skickas också ett pressmeddelande ut med samma information som lagts upp på hemsida och Fastighets facebooksida.

Det är därefter Fastighets klubbar eller ombudsmän som sköter lönerevisioner och förhandlar lokalt med arbetsgivaren. Om medlemmen får ett direkt förslag från arbetsgivaren; kontakta ditt regionkontor. Fastighets som förbund bär ansvaret att säkerställa att alla delar av kollektivavtalet följs.

Kontakta din klubb, arbetsplatsombud eller regiontoret om du har frågor eller är osäker.

Fastighets regionkontor

Konflikt
Om Fastighets blir tvungen att varsla om konflikt vid kollektivavtalsförhandlingar finns information om vad som gäller på sidan Konflikt under Avtal 2020. Följ noga förbundets hemsida och facebook för senaste information.

Kontakta din klubb, arbetsplatsombud eller regiontoret om du har frågor eller är osäker.
Fastighets regionkontor 

Bli medlem i Fastighets

Granskad: