Konflikt

Här finns information om vad som gäller vid konflikt.

Varje medlem som direkt deltar i konflikt har ett eget ansvar. Det är avgörande för konfliktens utgång att medlemmarna tillsammans hjälps åt att ta det ansvaret.

Medlem ska:
• Inte under några förhållanden utföra strejk- eller blockadbelagda arbetsuppgifter för arbetsgivarens räkning
• Se till att konfliktombudet alltid har dina korrekta kontaktuppgifter
• Anmäla sig till försäkringskassan vid sjukdom
• Anmäla sig till arbetsförmedlingen som arbetssökande, enligt stadgarna § 13 mom 4
• Om sjukersättning eller ersättning från arbetslöshetskassan utbetalas ska uppgiften lämnas till konfliktombudet

Frågor?
Kontakta ditt regionkontor

Medlemsavgifter
Det är extra viktigt att se till att medlemsavgiften betalas under konflikt. Konfliktersättning utbetalas endast till medlemmar som har betalat sin medlemsavgift.

Kolla lönebeskeden extra noga. Under konflikt behöver inte arbetsgivaren göra löneavdrag för medlemsavgiften. Om den inte är dragen måste man själv betala in den. Kontakta ditt konfliktombud eller regionkontor vid behov av hjälp.

Frågor?
Kontakta ditt regionkontor

Inte medlem?
Om du inte är medlem i Fastighets men ditt arbete omfattas av Fastighets avtalsområde ska du omedelbart ansöka om medlemskap.

Om medlemskap sökts och första medlemsavgift betalats har du rätt till konfliktersättning.

Om du fortsätter att arbeta och inte är medlem betraktas du som strejkbrytare.

Kontakta Fastighets ombud på arbetsplatsen eller närmaste regionkontor.

Frågor?
Kontakta ditt regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: