Fotograf: Anna Ledin Wirén

Avtalsrörelsen 2023

Nu börjar förberedelserna inför nästa års avtalsrörelse. Fastighets kollektivavtal ska omförhandlas med löner och villkor.

Nu påbörjar vi arbetet inför avtalsrörelsen och lyssnar in på vilka områden Fastighets medlemmar vill utveckla sina kollektivavtal.

Sista datum för att lämna in avtalsyrkanden är 23 juni då yrkandet ska vara inlämnat till ditt regionkontor.

Den 28-29 november genomförs det centrala avtalsrådet på Djurönäset. Där kommer hälften av delegationerna att väljas på mötet.

På förbundsstyrelsen möte i december väljs resterande delegationsledamöter.

Den 2-3 februari träffas förhandingsdelegationerna.

Uppdaterad: