Så går det till

En avtalsrörelse innebär att nya kollektivavtal förhandlas fram av fackförbunden och arbetsgivarnas organisationer. De kommer överens om vilka löner och villkor som ska gälla på arbetsplatsen.

Insamling: Du som medlem ger förslag på förändringar i din arbetssituation.

Regionala avtalsråd: Medlemmarna tar fram sina avtalskrav som ska skickas vidare. Tillsammans med övriga fackförbund inom LO tas även gemensamma krav fram.

Avtalsyrkanden blir till avtalskrav

Centralt avtalsråd: tar fram avtalskrav för de olika avtalen

Förbundsstyrelsen: beslutar om avtalskraven

Förhandlingsdelegationerna träffas

Förhandling med arbetsgivarna

Gällande kollektivavtal sägs upp.

Förhandling: Förhandlingsdelegationerna träffas med arbetsgivarna och diskuterar utveckling av kollektivavtalen. Det finns en delegation för varje kollektivavtal och de är utsedda av det centrala avtalsrådet samt förbundsstyrelsen.

Strejk: Om avtalen inte är klara när avtalen löper ut kan det bli strejk.

Slutgiltigt godkännande: Förhandlingsdelegationerna där medlemmarna är representerade säger ja till förslaget och förbundsstyrelsen godkänner slutgiltigt avtalsförslaget.

Undertecknande: Fastighets förbundsstyrelse fattar beslut om ett avtal ska skrivas under. Om arbetsgivaren också säger ja, är den centrala avtalsrörelsen slut.

Uppdaterad: