50-femme vann priset 2022.

Fotograf: Helene Grynfarb

Årets städföretag

Priset Årets Städföretag delas ut av städbranschens parter Almega Städföretagen, Fastighets och Kommunal. För att kvalificeras till priset Årets Städföretag måste företaget vara medlem hos Almega Serviceföretagen, samt vara ett Auktoriserat Serviceföretag - auktoriserat av parternas gemensamma auktorisationsnämnd. Juryn utser ett städföretag som på olika sätt utmärkt sig som ett föredöme i branschen.

Juryn består av representanter från Almega Städföretagen, Fastighets och Kommunal som gör en bedömning av företagen som helhet, utifrån följande kriterier:

• Arbetsmiljöarbetet
• Miljöarbetet
• Kvalitet och kompetensutveckling av personalen, exempelvis genom SRY:s yrkesbevis
• Välordnad och god ekonomi
• Goda fackliga relationer, god personalpolitik samt ordning och reda arbetsrättsligt.

Läs mer om auktorisationen här.

Uppdaterad: